ZASADY DZIAŁANIA UBEZPIECZENIA WAGAS

Montaż instalacji gazowej do zupełnie nowego samochodu lub będącego jeszcze w okresie gwarancji, niejednokrotnie wiąże się z utratą przywileju bezpłatnego usunięcia ewentualnych awarii.
Mając na uwadze powyższy problem i prawdopodobne trudności w wyegzekwowaniu bezpłatnej naprawy uszkodzonego samochodu w firmowym serwisie, firma CZAKRAM w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Helvetia Global Solutions Ltd wprowadza do oferty nowy produkt ubezpieczeniowy. Nowe ubezpieczenie zwalnia właściciela samochodu z ponoszenia kosztów napraw pojazdów nowych i tych będących w okresie gwarancji producenta, wyposażonych w instalację gazową dystrybuowaną przez firmę Czakram. Szczegóły odpowiedzialności sprecyzowane są w Warunkach Ubezpieczenia oraz w Warunkach Gwarancji samochodowej instalacji gazowej BRC.
Właściciel (użytkownik) samochodu zainteresowany wykupieniem ubezpieczenia kosztów naprawy samochodu nowego lub będącego w okresie gwarancji producenta musi ten fakt zgłosić w zakładzie autoryzowanym firmy CZAKRAM przed zamontowaniem instalacji gazowej BRC lub w terminie do 7 dni od daty jej montażu. Przy zgłaszaniu należy wybrać wariant ubezpieczenia oraz przekazać zaliczkę zakładowi montażowemu na poczet pokrycia kosztów ubezpieczenia.
Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach: okres ubezpieczenia na 12, 24 lub 36 miesięcy.

OFERTA STANDARD

Zasady oferowania Okres Ochrony Limit kilometrów Suma Ubez. Model Cena
Dobrowolny
12
50 000 20 000 zł Poj. Os./cięż. os. o ład. do 3,5t 430 zł
Dobrowolny
24
100 000 20 000 zł Poj. Os./cięż. os. o ład. do 3,5t 690 zł
Dobrowolny
36
150 000 20 000 zł Poj. Os./cięż. os. o ład. do 3,5t

1010 zł

OFERTA MINI

Zasady oferowania Okres Ochrony Limit kilometrów Suma Ubez. Model Cena 
Dobrowolny
12
35 000 10 000 zł Poj. Os./cięż. os. o ład. do 3,5t 260 zł
Dobrowolny
24
70 000 10 000 zł Poj. Os./cięż. os. o ład. do 3,5t 420 zł
Dobrowolny
36
105 000 10 000 zł Poj. Os./cięż. os. o ład. do 3,5t

610 zł

UWAGA: Ubezpieczenia nie można wykupić do samochodu, w którym instalacja LPG została zamontowana przed datą wprowadzenia produktu do oferty CZAKRAM tj. przed dniem 1 sierpnia 2013 roku.
 
Do wystawienia polisy będą wymagane następujące dane:
1. Dane samochodu: marka, model, rok produkcji oraz numer VIN
2. Dane instalacji LPG : numer książki gwarancyjnej CZAKRAM oraz data montażu (sprzedaży instalacji LPG).
 
Polisa ubezpieczeniowa jest przypisana do samochodu, w którym została zamontowana instalacja LPG, na polisie nie ma danych właściciela pojazdu.
UWAGA! Polisa ubezpieczeniowa jest ważna dopiero po jej zarejestrowaniu w systemie WAGAS oraz jej całkowitym zapłaceniu. Nie ma możliwości opłacenia polisy w ratach.
Ubezpieczenie zawarte jest na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wersja STANDARD i MINI dołączonych do polisy ubezpieczeniowej.
O szczegóły prosimy pytać w autoryzowanych zakładach montażowych sieci CZAKRAM.